Đầu tưới nhỏ giọt

Giảm 30%

Dây tưới nhỏ giọt 4/7MM

Giảm 40%

Đầu tưới phun sương

Giảm 30%