Que tưới nhỏ giọt tại An Giang Archive

Que tưới nhỏ giọt tại An Giang

Que tưới nhỏ giọt tại An Giang An Giang ( đồng bằng sông Cửu Long – Miền Nam) đã có định hướng phát triển công nghệ cao (CNC) và đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp từ khá sớm. Nhiều doanh nghiệp đầu tư trồng dưa lưới theo quy trình ứng dụng …