Bộ KIT tưới

Bộ KIT tưới bao gồm các sản phẩm được ghép nối hoàn chỉnh với nhau thành bộ giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng.

Với những bộ tưới này khách hàng hoàn toàn đầy đủ phụ kiện để lắp đặt và sử dụng ngay được.