Hướng dẫn Archive

Ứng dụng đầu tưới phun sương

Sử dụng đầu tưới phun sương để phun dưới gốc. Đây là phương pháp tưới lại giữa tưới nhỏ giọt và tưới phun sương. Ưu điểm: tiết kiệm nước, cung cấp độ ẩm cho cây có bộ rễ lớn. Sử dụng cho các loại cây: Cà phê, hồ tiêu, ca cao Các loại cây dây …