Bộ tưới nhỏ giọt gắn vòi nước máy

Bộ sản phẩm bao gồm:

20 đầu béc nhỏ giọt

20m ống PE 6mm

19 tê chia nhánh

20 que cắm đỡ đầu béc nhỏ giọt

01 bộ cút kết nối nhanh với vòi nước máy