Mô hình ứng dụng Archive

Que tưới nhỏ giọt tại An Giang

Que tưới nhỏ giọt tại An Giang An Giang ( đồng bằng sông Cửu Long – Miền Nam) đã có định hướng phát triển công nghệ cao (CNC) và đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp từ khá sớm. Nhiều doanh nghiệp đầu tư trồng dưa lưới theo quy trình ứng dụng …

Ứng dụng đầu tưới phun sương

Sử dụng đầu tưới phun sương để phun dưới gốc. Đây là phương pháp tưới lại giữa tưới nhỏ giọt và tưới phun sương. Ưu điểm: tiết kiệm nước, cung cấp độ ẩm cho cây có bộ rễ lớn. Sử dụng cho các loại cây: Cà phê, hồ tiêu, ca cao Các loại cây dây …