Thiết bị hẹn giờ

Cung cấp thiết bị hẹn giờ điện 220V, 12V và van nước hẹn giờ dùng PIN AAA