tưới nhỏ giọt cho cây sầu riêng Archive

Cách tưới nước cho cây sầu riêng tại Đắk Lắk

Cây sầu riêng cần được tưới đều và nhẹ nhàng để không làm hỏng cấu trúc của đất và rễ cây.

Tốt nhất là dùng phương pháp tưới nhỏ giọt để nước dễ dàng thấm sâu vào đất và rễ cây.

Phương pháp tưới nhỏ giọt cho cây sầu riêng tại Đắk Lắk

Que tưới nhỏ giọt kèm bù áp là lựa chọn hàng đầu khi tưới sầu riêng

Hệ thống ống trục nhựa UPVC rồi dẫn ra ống nhanh LDPE 16mm như hình sau:

Sau đó bộ tưới 2 que nhỏ giọt kèm bù áp 4L hoặc 4 que nhỏ giọt kèm bù áp 8L sẽ được cắm thẳng vào thành ống LDPE 16mm qua lỗ dùi khởi thủy.