vật tư nhà màng túi ươm tự hủy Archive

Vật tư trồng dưa – Túi ươm tự tiêu hủy

Vật tư trồng dưa – Túi ươm tự tiêu hủy là loại túi ươm bằng vải dệt sinh học. Ưu điểm là rễ cây dễ dàng xuyên qua bầu nên không cần phải tháo bầu khi trông cây con.

Vật tư trồng dưa – Túi ươm tự tiêu hủy

Do không phải tháo bầu nên sẽ hạn chế tối đa tình trạng vỡ bầu hoặc đứt rễ khi trồng.

Bên mình hiện đang có 2 mẫu túi với 2 kích thước lần lượt là:

Túi lớn

  • Kích thước: 150x130mm
  • Kích thước khi có giá thể ươm: 83x100mm

Túi nhỏ

  • Kích thước: 77x100mm
  • Kích thước khi có giá thể ươm: 45x80mm