Béc phun sương 4 hướng

Đầu tưới phun sương 4 hướng màu xanh bằng nhựa với đầy đủ các loại chân kết nối 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 21mm

Hiển thị tất cả 9 kết quả