Đầu tưới nhỏ giọt

Ưu điểm của đầu béc tưới nhỏ giọt

Tiết kiệm nước, do nước được cung cấp trực tiếp tới gốc cây trồng. Không bị thất thoát do tưới phủ rộng như phun mưa.

Cung cấp nước nước chính xác cho cây trồng. Do đầu béc đều có thông số lưu lượng cụ thể.

Thích hợp với mọi địa hình và cây trồng khác nhau.

Tại Tưới Biển Vàng có rất nhiều sản phẩm: Đầu tưới nhỏ giọt, béc tưới nhỏ giọt … giúp bạn dễ dàng lựa chọn. Để trang bị cho mình một hệ thống tưới cây phù hợp nhất.