Béc có bù áp

Ưu điểm của đầu béc tưới nhỏ giọt bù áp

Giúp tăng số lượng gốc tưới do cơ chế bù áp.

Cung cấp lượng nước đồng đều tại những vị trí khác nhau trong hệ thống tưới.

Có thông số lưu lượng cụ thể như 2 lít, 4 lít, 8 lít ..vv trên giờ.

 

Hiển thị tất cả 8 kết quả